Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen en antwoorden.

Wanneer, bij wie en binnen welke termijn meld ik de autoschade?

Het is de bedoeling dat u uw autoschade binnen één dag meldt bij de verzekering, de tussenpersoon of de leasemaatschappij. Als u de schade in het weekend oploopt, dan moet u de schade op de eerstvolgende werkdag melden. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de autoschade op de website melden. Het schadeformulier, door alle partijen ondertekend, moet u bij de hand hebben als u de schade doorgeeft.

Als ik de weg niet meer op kan na het ontstaan van de schade, wat moet u dan doen?

Als de auto door het ongeval niet meer kan rijden, dan regelt de politie dat de auto wordt weggesleept. U kunt aan de politie het adres van Danny Autoschade Haarlem doorgeven. U geeft ons adres dan ook bij de schademelding door. De reparatie en/of afhandeling van de schade kan dan zo snel mogelijk gebeuren. De verzekeringsmaatschappij versleept uw auto maar één keer, dus geeft u altijd ons adres door, dan zijn er geen verdere kosten aan verbonden.

In het weekeinde wordt de auto op het adres van de het bergingsbedrijf geparkeerd en deze berger bezorgt de auto na het weekend op het opgegeven adres. U moet wel uw “groene kaart” bij u hebben omdat de sleepdienst deze gegevens nodig heeft voor de verzekering. Tip: zorg dat u altijd een kopie van deze “groene kaart” in uw auto heeft.

Wat te doen als u alleen WA verzekerd bent?

U moet samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier invullen en ondertekenen. Tip: zorg dat u deze altijd in de auto heeft.

Het gebeurt nogal eens dat de tegenpartij van gedachten verandert als u het schadeformulier achteraf laat invullen. Het is dus belangrijk dat dit direct na het veroorzaken van de schade gebeurt. De tegenpartij moet dit door beide partijen ondertekende schadeformulier ook direct opsturen. Als dit niet gebeurt, dan gebeurt er helemaal niets.

Het schadebedrag moet meteen door een schadehersteller (Danny Autoschade Haarlem in dit geval) begroot worden. Uw rechtsbijstands-verzekering of tussenpersoon moet vervolgens de tegenpartij aansprakelijk stellen. De verzekering van de tegenpartij als dan, als het schadebedrag hoog genoeg is, een schade-expert naar de auto laten kijken. Pas als er schuld is bekend en alles administratief is afgehandeld, zal de uitbetaling plaatsvinden.

Val ik altijd terug in mijn no-claim korting als ik een schade meld?

Bij een (deel)-schuldschade valt u in principe terug op de Bonus-Malus ladder behalve wanneer u een bonus bescherming heeft. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat u ook terug valt in het percentage no-claim korting. Het ligt er namelijk aan hoe lang u al op het maximale kortingspercentage staat. Hierover kan de verzekeraar u het beste informeren.

Moet ik het eigen risico voorschieten?

Als u een eigen risico heeft, moet u deze voldoen als de autoschade hersteld is. Als deze schade verhaald kan worden, krijgt u dit bedrag terug van de verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon.

Waar dient het Waarborgfonds voor?

Dit Waarborgfonds keert geld uit aan personen waarvan de auto is beschadigd en de dader onbekend is gebleven (bijvoorbeeld parkeerschade). U moet hier echter altijd aangifte van doen. Als de auto schade heeft en de dader niet bekend is, kunt u dus gebruik maken van het Waarborgfonds. Het is belangrijk dat u buiten de aangifte twee getuigen heeft die kunnen verklaren dat de auto geen schade had en die ook getuige waren van het feit dat de auto met schade is aangetroffen. De verklaringen van deze getuigen moeten ook in het politierapport staan.

Voor meer informatie en een speciaal schadeformulier kunt u contact opnemen met het Waarborgfonds: Tel. +31 (0)70 3408 200
Wat betekent economisch of financieel total loss?

Dit betekent dat de herstelkosten en de restantwaarde van de auto hoger zijn dan de dagwaarde van de auto en is het niet meer de moeite waard om de auto te laten repareren. U krijgt dan van de verzekeringsmaatschappij de dagwaarde uitgekeerd.

Wat is dagwaarde?

Dit is de gemiddelde waarde van de auto tussen de in- en verkoopprijs. Dit wordt vastgesteld in door de verzekeringsexpert en overleg met de verzekerde (u dus).

Wat is restantwaarde?

Dit is de waarde van de auto in niet-herstelde toestand.

Wanneer is de auto technisch total loss?

Uw auto is technisch total loss als het technisch geen zin meer heeft en niet verantwoord is om de auto te herstellen. Uw auto is niet meer geschikt om deel te nemen aan het verkeer.


Kan ik vrijblijvend langskomen bij Danny Autoschade Haarlem om mijn schade te laten beoordelen?

U kunt elke werkdag zonder afspraak langs komen bij Danny Autoschade Haarlem om uw autoschade te laten beoordelen. Is het de bedoeling dat uw schade wordt hersteld, kunt u daarvoor dan direct een afspraak maken.


Kunt u langskomen voor een officieel taxatierapport of expertise?

Ja, u kunt daarvoor terecht bij Danny Autoschade. U kunt dan wel beter eerst telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Als de autoschade niet door ons wordt hersteld, dient u expertisekosten te betalen. Als u achteraf besluit de autoschade toch door ons te laten repareren, dan worden deze kosten door ons in mindering gebracht.